Wybierz lekarza:

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych dr n. med. Łukasz Obołończyk

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych dr n. med. Łukasz Obołończyk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Od trzeciego roku studiów brał udział w Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii GUMed. Jego nauczycielami byli i są dr Małgorzata Hellmann i prof.Krzysztof Sworczak.

Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie opiekuje się pacjentami szpitalnymi i ambulatoryjnymi. Niezależnie od pracy klinicznej zajmuje się nauką studentów polsko- i anglojęzycznych oraz pracą naukową. Ponadto uzyskał tytuł doktora nauk medycznych - rozprawa doktorska: "HCV i interferon alfa jako czynniki indukujące patologię gruczołu tarczowego. Ocena prospektywna wybranych parametrów hormonalnych, immunologicznych i ultrasonograficznych."

 

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych lek. med. Monika Berendt-Obołończyk

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych lek. med. Monika Berendt-Obołończyk

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie opiekuje się pacjentami szpitalnymi i ambulatoryjnymi. Zajmuje się również szkoleniem studentów medycyny oraz pracą naukową. Uzyskała tytuł specjalisty Chorób Wewnętrznych a następnie Specjalisty w dziedzinie Endokrynologii. Zajmuje się chorobami tarczycy, przytarczyc, przysadki mózgowej, diagnostyką i leczeniem osteoporozy oraz innymi chorobami układu endokrynnego

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych dr n. med. Maria Gnacińska

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych dr n. med. Maria Gnacińska

Studiowała w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Heinrich-Heine Universitat w Dusseldorfie, w 2002 roku ukończyła Wydział Lekarski, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.Doświadczenie zawodowe zdobywala w trakcie wieloletniej pracy w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych oraz Katedrze Żywienia Klinicznego GUMed w Gdańsku, a także w poradniach endokrynologicznych. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę z zakresu czynności endokrynnej tkanki tłuszczowej. Jest autorem publikacji naukowych, za które otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Obecnie kontynuuje pracę jako adiunkt w Klinice Endokrynologicznej i Chorób Wewnętrznych.

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych lek. med. Monika Łubińska

endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych lek. med. Monika Łubińska

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2002 r. Swoją praktykę lekarską rozpoczęła w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie do dzisiaj łączy pracę lekarza i nauczyciela akademickiego.

Jej wiedza i doświadczenie zawodowe to przede wszystkim rezultat wieloletniej pracy w Klinice Endokrynologii i przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej, gdzie cenną wiedzę i umiejętności przekazywali jej najlepsi specjaliści w dziedzinie endokrynologii.

Praca naukowa oraz udział w konferencjach specjalistycznych to także cenne wzbogacenie jej wiedzy, przydatnej w codziennej praktyce lekarskiej. 

Na co dzień zajmuje się pacjentami z chorobami tarczycy, przytarczyc, przysadki mózgowej, nadnerczy i innymi chorobami endokrynologicznymi

endokrynologia lek. med. Katarzyna Lewandowska-Graban

endokrynologia lek. med. Katarzyna Lewandowska-Graban

pediatra, endokrynolog dziecięcy dr n. med. Hanna Magnuszewska

pediatra, endokrynolog dziecięcy dr n. med. Hanna Magnuszewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii oraz Klinice Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W 2010 r. uzyskała tytuł specjalisty pediatrii, a w w 2015 r. specjalisty endokrynologii.

W 2014 r. obroniła pracę doktorską pod tytułem: "Korzyści i ryzyko stosowania ludzkiego rekombinowanego hormonu wzrostu pacjentek z rozpoznaniem zespołu Turnera".

Obecnie pracuje w poradniach endokrynologicznych, jest członkiem zespołu prowadzącego program profilaktyczny dla młodzieży z nadwagą i otyłością.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w krajowych konferencjach endokrynologicznych oraz w zjazdach Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (2012,2014,106)

radiolog, internista lek. med. Przemysław Paul

radiolog, internista lek. med. Przemysław Paul

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2023r. zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z Chorób Wewnętrznych z wynikiem ponad dobrym. Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. W swojej jednostce oprócz opieki nad Pacjentami, wykonuje badania USG oraz prowadzi działalność naukową i dydaktyczną dla studentów kierunków lekarskich polsko – i anglojęzycznych. Od piątego roku studiów brał aktywny udzial w działalności Studenckiego Koła Ultrasonografii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją wiedzę stale poszerza na kursach i szkoleniach organizowanych przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii –najbardziej znaną szkołę USG w Polsce.

dietetyk Karolina Graban

dietetyk Karolina Graban

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka, studentka kierunku psychologia zdrowia. Pasjonuje się leczeniem nadwagi i otyłości oraz psychologicznym i endokrynologicznym aspektem tych chorób. Bierze udział w rządowym projekcie KOS-BAR, ABC pacjenta bariatrycznego, mającego na celu edukację oraz wsparcie pacjentów bariatrycznych, a także podtrzymanie ich świadomości o zdrowej diecie, aktywności fizycznej i innych niezbędnych informacji. Współpracowała z Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej i Katedrą Żywienia Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Zajmuje się dorosłymi i dziećmi. Dodatkowo prowadzi pracę naukową oraz dokształca się biorąc udział w konferencjach i warsztatach o tematyce psychodietetycznej, endokrynologicznej i bariatrycznej.
do góry